B-AIR

Kaj je projekt B-AIR?

Raziskujemo vlogo zvoka v razvoju človeka – od embrionalne faze naprej

B-AIR-4D-naslovnica
B-AIR
foto: juL McOisans/Tomaž Drnovšek/RTVSLO

Od nacionalnih radijskih hiš do nevladnih organizacij. Od raziskovalnih inštitutov do univerz. Od bolnišnic in zavodov za gluhe in naglušne, do vrtcev in domov za ostarele.

Devet partnerskih organizacij iz osmih evropskih držav pod vodstvom Radia Slovenija,  raziskuje in se sprašuje o vlogi zvoka v razvoju človeka – od embrionalne faze naprej, da bi – v tesnem sodelovanju umetnikov in uglednih mednarodnih strokovnjakov – s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike idr. – nastale nove radiofonske in glasbene vsebine za najmlajše in ranljive skupine.

Kako na otrokov kognitivni, čustveni in osebnostni razvoj vplivajo dražljaji, ki jih prevaja slušna pot (zvok, glas, beseda, glasba)?
Uveljavljeni slovenski in tuji skladatelji, režiserji, pisci bodo ustvarjali simfonična dela, zvočne instalacije in radijske igre za dojenčke in malčke; nastajali pa bodo tudi bolj specifični strokovni programi za ranljive ciljne skupine, na primer omogočanje glasovnega stika med materjo in novorojenčkom / nedonošenčkom v inkubatorju; uporaba glasbe v predpripravi na preiskave in posege, uporaba glasbe v rehabilitaciji specifičnih razvojnih zaostankov (zlasti na področju govora), razvoj orodij za dostopnost zvočnih vsebin gluhim in naglušnim  in drugo. Umetniški proces bodo komplementarno dopolnila strokovna srečanja z mednarodno udeležbo, delavnice in predavanja, ki jih bo dopolnjevala tudi poglobljena izobraževalno novinarska produkcija.

AIR (Abstract Infinity Radio): Radijski program kot umetniško delo
Zvočna in radijska umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine bo predstavljena na našem radijskem programu in na AIR-u, umetniškem spletnem radijskem kanalu, podprtem z inovativno tehnologijo, ki ga bo v projektu testno razvijal Institut Jožef Stefan.  Gre za mednarodno radijsko platformo za umetniška spletna sodelovanja v realnem času, nadgrajeno s tehnologijami strojnega učenja.

AIR kot spletni radijski program, ki bo sam po sebi umetniško delo oz. umetniška deklaracija, bo skozi večkanalne spletne  povezave v realnem času  prisluškoval svetu umetniških zvočenj, jih posredoval poslušalcem, hkrati pa jih bo večslojno nalagal v svojo “podzavest” in s pomočjo strojnega učenja postavljal v vedno nove kontekste. Ta radiofonski kanal bo mogoče poslušati usmerjeno, torej slediti urniku dejanskih premier umetniških del, ali pa arbitrarno in v njem ujeti vedno nove kontekste drobcev zvočnih spominov na vse, kar je bilo doslej v njem izrečenega oz. uzvočenega. Zbrana umetniška dela bodo tako v obliki kumulativne radijske zvočne strukture v njem živela dalje, v medijsko “večnost”.

Pomemben vidik te tehnološke ideje je želja po vzpostavitvi vseevropske mrežne infrastrukture, primerne za tako imenovane nizkolatenčne spletne projekte, ki bi v domeni evropske javne akademske mrežne infrastrukture in ob sodelovanju javnih radijskih postaj omogočali ustvarjanje kompleksnih vseevropskih umetniških sodelovanj v realnem času. Osnovna premisa te ideje je odprtokodnost - odprtost teh sistemov za večsmerno projektno razvijanje v skladu s specifičnimi pobudami umetnikov oz. razvijalcev. To seveda v ospredje postavlja tudi vprašanje umetniške svobode v času, ko proprietarne tehnologije in korporativne tehnološke rešitve na nezavednem nivoju vse bolj omejujejo osebno ustvarjalnost.

Vsebine B-AIR na voljo tudi za poslušanje

Radijski feniks
Čeravno živimo v svetu, ki ga zaznamuje hipertrofirana vizualna oz. mentalna stimuliranost, menimo, da  je v njem prostora tudi za človeško uho. Radio v današnji razširjeni medijski krajini morda ni medij, ki ga bi človek izbral kot prvega, prepričani pa smo, da je to medij, ki bi ga človeštvo nazadnje opustilo. Zvok in slušna izkušnja imata v naših življenjih izjemen pomen, ki mu lahko sledimo od zgodnjih nevrofizioloških stadijev zarodka pa vse do mističnih filozofij, ki zvočno izkušnjo postavljajo na prvo mesto med izkušnjami čutnega sveta. S projektom B-AIR želimo odpreti vprašanje preobrazbe radijskega medija (tako v tehnološkem kot tudi družbenem smislu), s tem pa v slovenski in evropski prostor vnesti novo zanimanje za specifično radijsko ustvarjalnost.

Partnerji v projektu:  Radiotelevizija Slovenija (SI), Institut Jožef Stefan (SI), CRESSON, Le Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement urbain - ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE (FR), RadioTeatar Bajsic i prijatelji (HR), BAZAART (RS), TA-SUOMEN YLIOPISTO (FI), TWIXTlab AMKE (GR), VISOKOSKOLSKA USTANOVA INTERNACIONALNI BURC UNIVERZITET-INTERN (BA),  JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO - TELEVIZIJA SRBIJE (RS)