Mračno besedilo responzorijev velikega tedna, ki govorijo o strahu, razočaranju in izgubljenosti, je Francis Poulenc z uporabo sodobnih harmonskih sredstev prelil v ekspresivno podobo človekovega soočenja s trpljenjem in minljivostjo. Umirjeno in meditativno pa izzveni Rekviem, maša za umrle Maurica Durufléja, v katerem je skladatelj po zgledu Gabriela Fauréja izpustil nekatere dele te latinske maše in jo strukturiral v devet stavkov.

Maurice Duruflé :Štirje moteti na gregorijanske teme
Maurice Duruflé: Oče naš
Francis Poulenc: Pozdravljena, Kraljica
Maurice Duruflé: Preludij in fuga na ime Alain, op. 7
Maurice Duruflé: Rekviem, op. 9
Zbor Slovenske filharmonije
Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju
Harrison Cole, orgle
Ana Potočnik, mezzosopran
Peter Grdadolnik, bariton
Ivan Šoštarič, violončelo
Stephen Layton, dirigent

Volk Vesna