Za en bokal muzike

Polanci in Haložani

za-en-bokal-muzike-web
foto: stockphotos

Ptujsko in Dravsko polje ter Haloze – to so kraji, ki so medsebojno povezani na mnoge načine, še bolj pa so bili v preteklosti, ko so bili drug od drugega tudi odvisni. Tam se je ohranila vrsta običajev, začenši s pustnimi, ki so si bili v različnih krajih sorodni, pa vendar tudi zelo različni. Z vsemi pa je povezane veliko glasbe in tokratno oddajo Za en bokal muzike bo zapolnil preplet zvokov in glasbe, povezane z običaji, ki jih je leta 1967 v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi predstavil Niko Kuret.