Temeljna misel v literaturi francoskega eksistencialističnega književnika in filozofa Jeana-Paula Sartra je človekova popolna odgovornost za svoja dejanja kot posledico posameznikove svobodne volje. Dogajanje - oziroma bolje rečeno: razčiščevanje - oblikujejo trije protagonisti, zaprti v skupen prostor - pekel. Literarni večer je z odlomkoma v prevodu Drage Ahačič pripravil Marko Trobevšek, profesor slovenščine na ljubljanski gimnaziji Poljane.

Vloge so interpretirali:
sobar: Matija Rozman,
Garcin: Benjamin Krnetić,
Ines: Maja Sever
in Estelle: Nina Valič;
Spremno besedilo sta brala Renato Horvat in Lidija Hartman,
odlomke iz Sartrovih razmišljanj pa Ivan Lotrič.
Redaktor Vlado Motnikar,
glasbena oprema: Nina Kodrič Hudej,
ton in montaža Urban Gruden in Sonja Strenar.
Režija: Klemen Markovčič.Vlado Motnikar