TRETJI TOREK V MESECU
21.00

Oh, literatura – O, literatura!

Arsovo domače branje: izbrana dela iz svetovne in domače književnosti v radijskih literarnih večerih za srednješolce.

Gustave Flaubert: Gospa Bovary

V sklopu literarnih večerov Oh literatura  - O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti, nas tokrat čaka delo francoskega realističnega pisatelja

France Prešeren: Krst pri Savici

Oh, literatura – O, literatura!

Johann Wolfgang Goethe: Trpljenje mladega Wertherja

Oh literatura - O, literatura!

Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi

Oh, literatura – O, literatura! Arsovo domače branje

Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan

Oh literatura – O, literatura!

Jean Baptiste Poquelin Moliere: Tartuffe

Oh, literatura  - O, literatura! Srednješolski program književnosti.

Miguel de Cervantes Saavedra: Veleumni plemič don Kihot iz Manče

Junaka romana sta živo utelešenje nasprotja med idealizmom in materializmom, a bralec se z njima ne more identificirati, le zvedavo ju opazuje od daleč.

William Shakespeare: Hamlet

Oh, literatura … o, literatura!

Saša Pergar: Trubar in slovenska reformacija

Četrta oddaja iz sklopa Oh, literatura – O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti, bo govorila o Trubarju in slovenski reformaciji. Prelomno obdobje, ki je prvimi […]

Marko Trobevšek: Dantejeva Božanska komedija

Tretja oddaja iz cikla Oh literatura – O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti