Meta Kušar

zenske-oblast

Mary Beard: Ženske in oblast; Manifest

Prevedla Uršula Rebek; Ljubljana : Znanstvena založba FF Univerze v Ljubljani, 2019
s knjižnega trga

Petra Koršič: Furlanka je dvignila krilo

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017
s knjižnega trga

Dean Komel: Obeležja smisla

Forum za humanistiko, Inštitut Nove revije, Ljubljana, 2016