Meta Kušar

Petra Koršič: Furlanka je dvignila krilo

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017

Dean Komel: Obeležja smisla

Forum za humanistiko, Inštitut Nove revije, Ljubljana, 2016