Izpod peresa slovenskih skladateljev

Igor Štuhec: Glasbena sporočanja

ipss10-1200x600b
foto: Gregor Pirš

Zgoščenka Glasbena sporočanja Igorja Štuheca je izšla leta 2013 pri Društvu slovenskih skladateljev. Zajema skladateljeva zgodnejša in pozna dela, ki jih loči več kot pet desetletij razgibane glasbene ustvarjalnosti. V celoti bomo poslušali Concertino za klavir in godalni orkester, ki je nastajal med letoma 1953 in 1958 - v času Štuhečevega študija na ljubljanski Akademiji za glasbo pri Matiji Bravničarju, in Nekropolo za simfonični orkester iz leta 2011, ki jo Gregor Pompe, avtor zloženke Glasbenih sporočanj, opiše kot “simfonični roman”. Na zgoščenki je poleg omenjenih skladb še Simfonieta za orkester - Štuhečevo priljubljeno delo iz študentskega obdobja, za katero je leta 2004 prejel nagrado Prešernovega sklada. Simfonieta je svojo prvo izvedbo žal doživela šele leta 2003.

Skladatelj Igor Štuhec, rojen leta 1932, je eden najpomembnejših slovenskih skladateljev starejše generacije. Njegov opus zajema orkestralna, komorna, solistična, vokalno-instrumentalna in ansambelska dela, samospeve ter skladbe za mladino. Njegova kompozicijska govorica se giblje vse od začetnega spogledovanja z neoklasicizmom do atonalnosti in serialnosti, ki ju je spoznaval na študiju in izpopolnjevanjih v tujini, pa do spogledovanja z elektronsko glasbo in uporabo aleatoričnih postopkov ter grajenja bogatih, nasičenih zvočnih plasti.