Čas, prostor in glasba

Sodobnika: Čajkovski in Korsakov

Koncertantna glasba za solistični inštrument in orkester je svoj prvi impulz dobila v obdobju baroka.

cas-prostor-glasba-1280
foto: stockphotos

Koncertantna glasba za solistični inštrument in orkester je svoj prvi impulz dobila v obdobju baroka. Sijajen razvoj je dosegla v drugi polovici 18. stoletja, romantični slog pa je dal tej obliki tristavčno zaokroženost, kar je vzljubilo tudi občinstvo. Na ruskih koncertnih odrih je koncert za solistični inštrrument in orkester najbolj uveljavil Peter Iljič Čajkovski. Ob njem je svoj slog, ki se je zgledoval pri Franzu Lisztu, na poseben način razvil Nikolaj Rimski Korsakov. ‘Sodobnika: Čajkovski in Korsakov’ v oddaji ‘Čas prostor in glasba’.