S knjižnega trga

Marija Švajncer: Igralca

Slavko Pregl in Leon Pogelšek: Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič / Ivan Antić: Membrane, membrane / Daniela Dvořáková: Barbara Celjska

s knjižnega trga
S knjižnega trga
foto: ars

Recenzije so napisali Miša Gams, Katarina Mahnič, Andrej Lutman in Iztok Ilich.