Carl Sandburg: Pesmi (ob 140. obletnici rojstva)

foto: flickr/William Arthur

Vsestranskega pesnika Carla Sandburga uvrščamo med najvidnejše predstavnike starejše generacije ameriških pesnikov, ki so ustvarjali v prvi polovici 20. stoletja. Mednje spadajo še na primer Robert Frost, Wallace Stevens, Ezra Pound, Edward Estlin Cummings in drugi. Njegova pesniška zapuščina je obsežna in raznovsrtna, od ljubezenskih pesmi in pesmi o naravi do socialnih protivojnih pesmi. V njih je Sandburg skušal ujeti posebnosti ameriškega načina mišljenja in življenja. Jezik v njegovih pesmih pa je preprost in precej neposreden, zato ni nenavadno, da ima njegovo pesniško delo še danes širok krog bralcev in to tudi med neizobraženimi ljudmi.