Za en bokal muzike

Robovi izročila: Sklepni stavek na ljubljanskem gradu (2)

3
Foto: Marko Cotič Trojer

Sklepni stavek cikla Robovi izročila se je iztekel s koncertom v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu. Tu so se v celoto povezali navidezni robovi Slovenije, ki se po poznavanju kulturne preteklosti zdijo daleč narazen, a so v resnici zelo blizu. Vprašljiv je odnos do lastne dediščine. Prav zato je ekipa Radia Slovenija s projektom Robovi izročila želela poudariti vrednost ljudske glasbe med prebivalci, saj ta kaže kulturno bogastvo prostora, razpetega med Balkanom, južno, srednjo in vzhodno Evropo. Ljudski glasbeniki, živeči s to tradicijo, so se nato povezali z izkušenimi izvajalci stare glasbe. Skupaj so ustvarili glasbeni večer, ki je povezal robove izročila in ljudi. Ljudskim glasbenikom se je odprla pot na koncertni oder v prestolnici, glasbenike umetnih zvrsti pa je projekt vodil na podeželska dvorišča. Nemara je napočil čas, da smo uresničili besede Béle Bartóka: »Vsak naš ljudski napev je pravi zgled visoke umetniške popolnosti. Štejem ga za ravno tako mojstrovino v malem, kot sta mojstrovini Bachova fuga ali Mozartova sonata v svetu velikih oblik.« Tudi vsebina cikla izraža rob ali bolje neskončno človekovo hojo po robu ter večna nihanja med tem, kaj je prav in kaj narobe, in prav zato primerna iskanja nadnaravnih pomoči. Iz duše preteklosti smo torej gradili most do duše sedanjosti. Davnih dni skrivnost pa je ozvočila grajsko dvorano z ljudskimi glasbeniki Goričkega, Breginjskega kota, Rezije, Istre in Bele krajine v družbi izvajalcev stare glasbe: Nine Volk, Tomaža Raucha, Marina Kranjca in ansamblov Capella Carniola ter Musica cubicularis. Koncert bomo predvajali v treh zaporednih oddajah. Tokrat bo na vrsti drugi del.