Za en bokal muzike

Robovi izročila: Istra

Za en bokal glasbe
http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/robovi-izrocila-na-prvem-radijskem-tiru/351904
foto: RTV Slovenija
Foto: RTV Slovenija

foto: RTV Slovenija

Druga od štirih oddaj iz cikla Robovi izročila bo predstavila Istro. V mali vasi Padna na šavrinskem gričevju so domačini predstavili instrumentalno dediščino, ki jo dokaj kontinuirano ohranjajo nekateri posamezniki, predvsem tisti, ki čutijo posebnosti istrske motivike in melodike v tolikšni meri, da jih nenehno nagovarja. Slišali bomo pesmi v starem istrsko-beneškem narečju, pa nekatere ostaline svatbenih obredij, plesne viže v istrski lestvici in tudi zgodovinske poudarke večkulturne tradicije, ki se  kažejo v načinu življenja in kulture Istranov.