Podobe znanja

Prof. dr. Julijana Kristl

Julijana Kristl
Prof. dr. Julijana Kristl Vir: physics.fe.uni-lj.si
Prof. dr. Julijana Kristl Vir: physics.fe.uni-lj.si

Prof. dr. Julijana Kristl Vir: physics.fe.uni-lj.si

V Podobah znanja  je tokrat naša gostja profesorica Julijana Kristl s Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Raziskovalno se posveča dostavnim sistemom zdravilnih učinkovin, je ena od utemeljiteljic področja farmacevtske tehnologije, njeno delo je odmevno v mednarodnem prostoru. Proučevala je biokompatibilne in biološko razgradljive polimere za pridobivanje stabilnih mikroemulzij, v zadnjem obdobju se ukvarja zlasti z nanodelci. Kristlova je bila  v dveh mandatih dekanja Fakultete za farmacijo, vrsto let je bila prorektorica Univerze v Ljubljani. Ob koncu minulega leta je za svoje vsestransko delovanje prejela zlato plaketo ljubljanske Univerze.

S profesorico Julijano Kristl se bo pogovarjal Štefan Kutoš.