TRETJI TOREK V MESECU
21.00

Oh, literatura – O, literatura!

Arsovo domače branje: izbrana dela iz svetovne in domače književnosti v radijskih literarnih večerih za srednješolce.

Miguel de Cervantes Saavedra: Veleumni plemič don Kihot iz Manče

Junaka romana sta živo utelešenje nasprotja med idealizmom in materializmom, a bralec se z njima ne more identificirati, le zvedavo ju opazuje od daleč.

William Shakespeare: Hamlet

Oh, literatura … o, literatura!

Saša Pergar: Trubar in slovenska reformacija

Četrta oddaja iz sklopa Oh, literatura – O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti, bo govorila o Trubarju in slovenski reformaciji. Prelomno obdobje, ki je prvimi […]

Marko Trobevšek: Dantejeva Božanska komedija

Tretja oddaja iz cikla Oh literatura – O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti

Kajetan Gantar: Sofoklejeva dramatika

Arsovo domače branje: Oh literatura – O, literatura!

Iva Ciglar: Sveto pismo

Arsovo domače branje - literarni večer