Nina Slaček

Peter Turk

Prazgodovinska najdišča vedno znova potrjujejo, da so bile človeške družbe od nekdaj nadvse kompleksne

Valentina Turk

Mikroorganizmi v morju so izvrsten indikator stanja okolja

Brez hitre akcije bo ris izginil iz naših gozdov

V okviru projekta LIFE Lynx se bo v prihodnjih nekaj letih k nam priselilo 14 risov iz Slovaške in Romunije.

Lovrenc Lipej

Pet jezdecev apokalipse divja po svetovnih morjih: netrajnostni ribolov, degradacija morskega okolja, onesnaževanje, podnebne spremembe in invazivne tujerodne vrste.

Lado Kutnar

Zaradi vrste naravnih nesreč, podnebnih sprememb in invazivnih tujerodnih vrst se naši gozdovi zelo hitro spreminjajo

Nives Ogrinc

S stabilnimi izotopi lahko ugotovimo poreklo in pristnost živil, izvemo, kaj so jedli pred tisočletji, ter spremljamo vpliv podnebnih sprememb na različna življenjska okolja

Prazgodovina med stereotipi in spoznanji sodobne arheologije

Življenje v kameni dobi ni bilo niti preprosto niti primitivno

Irena Maček

Mikorizne glive po naravni poti oskrbujejo rastline s hranili, kot sta dušik in fosfor. A tudi rastline raje posežejo po obroku hitre hrane, če jim ponudimo umetna gnojila.

Janko Božič

Čebele so v zadnjih letih postale eden najbolj nazornih kazalcev stanja našega okolja. Množični pogini v preteklih letih so jasno izpostavili prepletenost dejavnikov, ki so za drobne opraševalke lahko usodni.

Luka Repanšek

Kaj vse nam danes lahko povedo izumrli jeziki