Matjaž Trošt

Krhko zavezništvo med EU in ZDA

Spraševanja o trdnosti vezi med evropskimi zaveznicami in ZDA ob vrhu Severnoatlantske zveze