Skladatelj tedna

Dane Škerl, 3. del

Spomine na profesorja Daneta Škerla deli skladatelj Damjan Močnik, poslušamo pa tudi Škerlovo skladbo Anafora za oboo in klavir, Suito iz Baleta Peter Klepec ter Simfonijo concertante št. 5

4373330774_fbaeb0c5d5_b
Skladatelj tedna
foto: Liza/Flickr

"Njegov opus lahko delimo v dve širši kategoriji, in sicer v orkestrsko ter komorno in inštrumentalno glasbo. Na prvem področju vzbujajo posebno pozornost simfonije, npr. Druga, Tretja in Četrta ter Kontrasti in dva Koncerta za orkester. V prvem Koncertu se izrazito kaže skladateljev harmonski razvoj, ki se večkrat oddalji od tradicionalne tonalnosti."

Zapis iz magistrskega dela Neže Zdešar z naslovom Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti.