Musica sacra

Na Valentinovo

Sv. Valentin ni povezan le z ljubeznijo, ampak tudi z zdravjem; na njegov god zato - Missa salutis infirmorum Stanka Premrla.

St-valentine_110921-01
Sv. Valentin
foto: wikipedia.org

Sv. Valentin je zavetnik zaljubljencev, popotnikov, čebelarjev, mladine in priprošnjik proti božjasti in kugi. Z zdravjem pa je povezano tudi njegovo ime. Izvira iz latinske besede valentinus – ta se prek pridevnika valens (v rodilniku valentis), povezuje z latinskim vaelo, kar pomeni biti zdrav, močan, krepak, tudi mogočen in vreden.

Zdravje je v teh nenavadnih časih vsekakor v ospredju; na dan sv. Valentina zato tudi glasba na to temo. Skladatelj Stanko Premrl je eno svojih najbolj dovršenih latinskih maš poimenoval Missa salutis infirmorum, kar pomeni Maša za zdravje bolnikov.