Radijska igra

Apulej - Jože Rode: Gizdalin

Komična zgodba iz Apulejevih Metamorfoz za praznični večer

Apuleuis
Apulej
foto: Omar2788

Na praznični večer vas vabimo k poslušanju zabavne radijske igre, ki povzema eno od številnih komičnih zgodb iz satiričnega besedila Metamorfoze ali Zlati osel antičnega avtorja Apuleja. Na satiričen način je obravnaval človeško nrav, se poigral s fantazijo in like izpisal v takšni pripovedni dinamiki, da so najprej pretirano izstopali v svoji vlogi, nato pa so se spet vrnili v svoje prvotno stanje, kar zmeraj ustvarja končni komični učinek.

Prevajalec Primož Simoniti
Dramaturg Pavel Lužan
Režiserka Elza Rituper
Tonski mojster Staš Janež
Glasbena opremljevalka Larisa Vrhunc

Harita Marinka Štern
Dafna Majda Grbac
Areta Majda Kohek
Barbarus Božo Vovk
Filesterus Primož Ekart
Trasilus Marko Simčič
Mirmeks Pavel Rakovec

Traja 29' 31"
Uredništvo igranega programa
Posneto v studiih Radia Slovenija a aprilu 1993