Musica sacra

Skladatelj Ivan Grbec

Letos mineva 130 let od rojstva tržaškega skladatelja, zborovodje in pedagoga Ivana Grbca.

Servola_007
Župnijska cerkev v Škednju pri Trstu
foto: wikipedia.org

Letos mineva 130 let od rojstva skladatelja, zborovodje in pedagoga Ivana Grbca. Rodil se je leta 1889 v Škednju pri Trstu. V njegovem opusu najdemo poleg samospevov, klavirskih in zborovskih skladb, šestih otroških oper in štirih kantat tudi nekaj sakralnih del – té je večinoma ustvaril v zadnjem obdobju svojega življenja. Troglasno otroško mašo na staroslovensko besedilo boste slišali v izvedbi Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem.