Skladatelj tedna

Antonin Dvořák /3/

Doslej anonimni violist v orkestru je postal obetajoči skladatelj.

6099798130_a6e118670f_b
Antonin Dvořak
foto: wikipedia

Doslej anonimni violist v orkestru je postal obetajoči skladatelj. Spodbujen s pozitivnimi kritikami se je zatem izkazal z novimi deli, ki so nastajala drugo za drugo: s tremi godalnimi kvarteti, komično opero enodejanko, številnimi krajšimi skladbami, ki so se žal porazgubile ter z dvema novima simfonijama – v E-duru in d-molu. Leta 1874 in 1875  je ustvaril tudi nekaj Nocturnov – namenil jih je orkestru oz. za violini in klavirju ter klavirju štiriročno.