Ob prvi obletnici razglasitve matere Terezije za svetnico

Leto dni je minilo, odkar je papež Frančišek razglasil Mater Terezijo za svetnico. Te vélike žene, ki je vse svoje življenje posvetila ubogim in najrevnejšim, se bomo spomnili v glasbi in besedi oz. z njenimi izbranimi mislimi.

Daj prisrčno in brezplačno pomoč najrevnejšim!” je bilo njeno življenjsko geslo, o njeni dobroti govori tudi ena izmed knjig, z naslovom Ubi caritas et amor,  v kateri je opisano njeno življenje. To pa je hkrati tudi naslov gregorijanske antifone, ki so jo skozi stoletja v svoje kompozicije vnesli mnogi skladatelji.