Fran Gerbič /4/

Fran Gerbič

Sinova smrt, pa tudi lastno, precej krhko zdravje sta bila vzrok, da se je Gerbič od kariere opernega pevca poslovil in postal učitelj in dirigent. V Lwov, kjer je deloval, je prav takrat prišlo povabilo iz Ljubljane; tako se je,  kljub precej manjši plači odločil za domovino. V Ljubljani se je vključil  v »rojevanje« slovenskega opernega življenja in postal ravnatelj Glasbene matice. Komponirati pa ni prenehal. Tako je ustvaril tudi nekatera obsežnejša glasbena dela, med katerimi izstopa programsko zasnovana Lovska simfonija.