Žensko pero v glasbi stoletij /4/

Tokrat bodo v ospredju pesnice in skladateljice novejšega časa. Femina moderna bi jih lahko označili z eno besedo. Anna Cederberg-Orreteg, Cecilia Mc DowallGalina Grigorjeva, Maria Löfberg, Christina Glasell, Clara Lindsjö in druge so se medsebojno dopolnjevale v besedi in glasbi. Romantične dobe se bomo dotaknili s prvo slovensko pesnico in avtorico libreta opere Gorenjski slavček Luizo Pesjakovo. Približno v istem času je imela velik vpliv na glasbeno življenje v Nemčiji  Cosima Wagner, nezakonska hči skladatelja Franza Liszta in druga žena skladatelja Richarda Wagnerja.