Skladatelj Georg Christoph Wagenseil

Georg Christoph Wagenseil
foto: www.musicologie.org
Georg Christoph Wagenseil, vir: musicologie.org

Georg Christoph Wagenseil

foto: www.musicologie.org

Avstrijski skladatelj, izvajalec na glasbilih s tipkami in glasbeni pedagog Georg Christoph Wagenseil je bil eden osrednjih glasbenih ustvarjalcev v 18. stoletju v srednji Evropi. Rodil se je 29. januarja leta 1715 na Dunaju, kompozicijo ga je poučeval skladatelj in vodja dunajske dvorne kapele Johann Joseph Fux, igranja na glasbila s tipkami pa se je učil pri organistu Adamu Wegerju. Wagenseil je bil dvorni skladatelj na Dunaju od leta 1739 do smrti leta 1777. Medtem ko so njegova zgodnja dela še v poznobaročnem slogu, je zrelejša dela napisal v galantnem in občutenjskem slogu predklasičnega obdobja, nekatera tudi z značilnostmi zgodnjega klasicizma. Ustvaril je raznovrsten opus operne in zborovske duhovne glasbe, kantate, simfonije, koncerte, komorno glasbo in skladbe za glasbila s tipkami. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc.