Jezikovni pogovori

Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Aleksander Bjelčevič
Aleksander Bjelčevič, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Aleksander Bjelčevič, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Aleksander Bjelčevič, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Je etično popravljati prevode, Etika v Sloveniji – kritičen filozofski pogled, Pornografija pri pouku slovenščine, Negativna vrednotenjska zaznamovanost leksemov v slovenščini, je nekaj naslovov predavanj  49. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga pripravlja Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Približno 80 udeležencev iz 25 držav bo poleg rednega jezikovnega izobraževanja dva tedna razmišljalo  o posebnostih slovenske jezikoslovne, literarne in kulturne ustvarjalnosti. Letos se bodo osredotočili na etične vidike. Gosta oddaje bosta Hotimir Tivadar, vodja lektorjev, in Aleksander Bjelčevič, predsednik letošnjega seminarja.