V oddaji smo govorili o spolno občutljivi rabi jezika. Temo so sprožile polemike ob sklepu, ki ga je sprejel Senat Filozofske fakultete v Ljubljani, da se v internih pravilnikih v naslednjih treh letih za kateri koli spol uporablja ženski slovnični spol. Odločitev je v javnosti naletela na burne odzive, v Arsovem forumu pa bi se radi vrnili k argumentom in razširili problematiko.

Ob sklepu ljubljanske Filozofske fakultete, da se v pravilnikih v naslednjih treh letih za kateri koli spol uporablja ženski slovnični spol.

V oddaji Arsov forum bomo tokrat govorili o spolno občutljivi rabi jezika. Temo so sprožile polemike ob sklepu, ki ga je sprejel Senat Filozofske fakultete v Ljubljani, da se v internih pravilnikih v naslednjih treh letih za kateri koli spol uporablja ženski slovnični spol. Odločitev je v javnosti naletela na burne odzive, v Arsovem forumu pa bi se radi vrnili k argumentom in razširili problematiko. Osvetlili bomo družbene razloge, ki so pripeljali do tega, iskali točke konsenza in opozorili na robove, ki naj bi jih spoštovali, ter skušali predvideti posledice odločitve.

ARS