Aktualno

Igor Samobor: "Zdaj je že drugi natečaj tik na tem, da klecne zaradi politike"

Na ministrstvu za kulturo bodo komentar o odstopu dolgoletnega ravnatelja SNG Drama Ljubljana podali jutri

samobor
Igor Samobor
foto: BoBo

»Rad bi napisal, da odstopam iz osebnih razlogov, vendar to ne bi bila resnica« so besede s katerimi je po osmih letih z mesta ravnatelja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana odstopil Igor Samobor. Kot razlog navaja zavlačevanje s prenovo ljubljanske drame, za kar naj bi bil odgovoren minister za kulturo Vasko Simoniti.  Na nujnost prenove ljubljanske Drame stroka in zaposleni opozarjajo že trideset let. Projekt je po daljši prekinitvi ponovno stekel leta 2014, zdaj pa po Samoborjevih besedah postopek prenove zavlačujejo na ministrstvo za kulturo. Vedno znova so zahtevali dodatna preverjanja, med posamičnimi odgovori pa je lahko minil mesec ali dva. Kljub temu, da je bil na nekaj sestankih, Samobor opozarja tudi na manko komunikacije z ministrstvom, predvsem v zadnjem času je za pogovor o premiku projekta prenove moledoval sam. Da je stavba dotrajana, dokazujejo preverbe statike in potresne varnosti, to so pokazale tudi septembrske poplave.

Na javnem natečaju je sicer leta 2017 zmagal biro Bevk Perović arhitekti. Matija Bevk poudarja, da so pri tovrstnih projektih vedno vpleteni številni deležniki ter da je z javnim denarjem treba ravnati skrbno, a da nekaterih odločitev ministrstva vseeno ne razume, med drugim, zakaj so zahtevali, naj se iz projekta izvzamejo za to kupljeni prostori Nemške hiše ali pa spremenjene ocene investicije v osnutku novega Nacionalnega programa za kulturo.

Minister Simoniti, ki je danes na regijskem obisku vlade, je našemu dopisniku odgovoril, da za Radio Slovenija ne bo podal izjave, z ministva pa nam sporočili, da bodo izjavo za javnost posredovali jutri.

Zgradba je popolnoma iztrošena, kar dokazujejo preverbe statike in potresne varnosti. Kljub poročilom strokovnjakov za posamezna področja, ki jih redno pošiljamo na ministrstvo in ki bi zahtevala takojšnjo reakcijo, ministrstvo prenovo prelaga na nejasno prihodnost.

Vsa dejanja trenutne ministrske ekipe doživljam kot nezaupnico, ki je – glede na pozitivne poslovne in druge rezultate delovanja Drame – nisem pričakoval in je ne morem sprejeti. V takem okolju na žalost ni mogoče delovati.

Ker obstaja možnost, da odklonilni odnos ministra ni splošne, temveč osebne narave, se nepreklicno umikam s položaja ravnatelja SNG Drama Ljubljana.

Odločitev o odstopu sem sam pri sebi sprejel že pred meseci, vendar se mi je zdelo prav, da delovno zaokrožim vsebinsko najbolj naporen del sezone. Odhajam v trenutku, ko je plan naslednje sezone narejen v vseh detajlih, zasedbe postavljene, terminski in finančni načrti oblikovani in materiali tako imenovanega poziva že oddani na Ministrstvo za kulturo, je zapisal Samobor v odstopni izjavi.