Realist novoromantičnega tipa, z nekaterimi prvinami novejših kompozicijskih tehnik in izrazito programsko glasbo, ki iz realizma ponekod že prehaja v naturalizem. Tako so Marjana Kozino kot skladatelja opisali glasbeni strokovnjaki. Ta opredelitev drži, gotovo pa tudi tista, povsem drugačna, ki se nanaša na vsebino njegove glasbe oz. na njeno bistvo, to je, da je njegova glasba največkrat zapela o prelepi rojstni pokrajini. Muzikolog in dirigent Ciril Cvetko je o skladatelju celo zapisal, da je bil "kot rapsod, ki opisuje svojo zemljo in ljudi na njej in ki se je najpristneje izživljal v svobodni neoklepajoči obliki".

Polona Gantar