Svetlana Makarovič: Ognji in sence,
Anže Voh Boštic: Vse ali nič,
Prežihov Voranc v ogledalu Koroškega fužinarja

Recenzije so napisali Miša Gams, Tonja Jelen in Milan Vogel.

Vlado Motnikar