Jože Štucin: Mrak in zarja,
Bine Debeljak: Radiografije,
Angus Phillips in Miha Kovač: Je to knjiga?.

Recenzije so napisali Tonja Jelen, Majda Travnik Vode in Iztok Ilich.

Vlado Motnikar