Dejan Koban: Pre_več,
Neli Filipić: Srečni konci,
Helena Koder: Krošnja z neznanimi sadeži.

Recenzije so napisale Silvija Žnidar, Miša Gams in Staša Grahek.

Vlado Motnikar