Milan Dekleva: Čistost tega jutra,
Samo Rugelj: Samo močni preživijo,
Hanna Bervoets: Vse to smo videli.

Recenzije so napisali Jure Jakob, Marica Škorjanec Kosterca in Ana Geršak.


Vlado Motnikar