4. oktobra je v Mali dvorani koncertnega centa Vatroslav Lisinski v Zagrebu nastopil hrvaški pianist Ivan Krpan. Izvedel je program, ki ga je sestavljala glasba Vatroslava Lisinskega, Frederica Chopina in Franza Liszta.

Marko Šetinc