Po smrti Petra Velikega je bilo v ruski družbi popolnoma običajno, da na področju umetnosti in izobraževanja upošteva evropske zglede, do srede 18. stoletja pa je evropski model že postal sestavni del edukacije plemstva in je užival veljavo pomembnega dejavnika uspešnega življenja in kariere. Eden izmed elementov vzgoje plemenitnikov je bilo seveda tudi glasbeno izobraževanje in najemanje tujcev za učitelje je sčasoma postalo stalna praksa, ki jo je aristokracija še posebno velikodušno podpirala.

Renato Horvat