Avtorica recenzije: Cvetka Bevc
Bralca: Maja Moll in Jure Franko

Vlado Motnikar