Od skladateljevega rojstva letos mineva 140 let. Značilnosti njegovega ustvarjanja so jasna in klena kompozicijska tehnika, romantična in novoromantična izraznost, izrazita melodija in naslonitev na ljudsko motiviko. Vse to lahko opazimo tudi v njegovih samospevih; tokrat bodo zveneli v izvedbi različnih slovenskih izvajalcev.

Polona Gantar