V državnem svetu so se soočili predlagatelji in nasprotniki sprememb visokošolskega zakona, ki širijo možnosti za predavanja v angleškem jeziku. Njihova stališa so v nasprotju, eni opozarjajo na konec slovenskega znanstvenega jezika, drugi zagovarjajo večjo odprtost slovenskih univerz. Med govorci sta bila ministrica  za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in prorektor Univerze v Mariboru Marko Jesenšek.

ARS