Simfonijo Harmonija Mundi - Harmonija sveta je Hindemith napisal leta 1951 iz motivov svoje takrat še nedokončane opere z istim naslovom, ki obravnava življenje in delo astronoma Johannesa Keplerja, ki velja za prvega med modernimi astronomi. Trije stavki Harmonije sveta imajo programska izhodišča: Musica instrumentalis, Musica humana in Musica mundana. S tem se je Himdemith navezal na srednjeveško teorijo glasbe, ki jo je delila na tri sfere: Musica mundana predstavlja harmonijo makrokozmosa, ki se med drugim kaže v rednem menjavanju letnih časov in v urejenosti elementov. Musica humana predstavlja harmonijo v človeku. To je stalna, čeprav neslišna glasba vsakega posameznika, tista glasba, ki človeka vodi in katero čuti v sebi. Musica instrumentalis predstavlja glasbo, ki jo proizvajajo glasbeni instrumenti.

Marko Šetinc