Gojmir Krek, urednik glasbene revije Novi Akordi, ki je izhajala v letih od 1901 do 1914, je Schönberga označil za najradikalnejšega izmed glasbenih revolucionarjev, čeprav je sam menil, da je bil konservativec, ki je bil prisiljen postati revolucionar.

Schönberg je bil pretežno glasbeni samouk in se je prva leta svoje glasbene kariere preživljal z orkestriranjem operet. V prvih letih ustvarjanja svojega glasbenega opusa se je opiral na nasprotna si estetska pola nemške pozne romantike, na Wagnerjeve bogate harmonske strukture in Brahmsovo oblikovno prečiščenost. Ti usmeritvi je združil v močno ekspresivno glasbeno govorico in jo obogatil s tonalno razširjenim glasbenim stavkom.

Marko Šetinc