Pisatelj in glasbenik Milan Dekleva je avtor dvajsetih pesniških zbirk, štirih romanov, dveh knjig kratke proze in treh knjig esejev. Svoj esej Gnezda in katedrale je leta 1996 objavil kot uvodnik v reviji Literatura.

"Gnezdo in katedrala sta prispodobi, ki sta se mi ob Rilkeju zapisali povsem intuitivno, nenadzorovano. Zdaj ko razmišljam o njunem simbolnem pomenu, se mi razpira skrivnost devinskosti elegij, ki je omogočila orfičnost sonetov. Gnezdo, zavetišče ptic in zraka, je nukleus, središčna metafora Devinskih elegij: šele v točki, ko Rilke – v imenu stvari, sveta, celote bivajočega – preseže človeka, se preseženost kot presežno vrne in postane možnost ustvarjalnega zrenja. Šele preseženi človek lahko znova – spominjajoč na Orfeja – začuti drhtljaj lirinih strun in zasnuje katedralo."

Spremljevalne glasbene utrinke je izbral Mihael Kozjek: ti so odlomki iz Busonijeve klavirske transkripcije koralnega preludija Nun komm' der Heiden Heiland/Zdaj prihaja odrešenik narodov Johanna Sebastiana Bacha, igra Alfred Brendel. Tonski oblikovalec eseja Maks Pust, bralca Mateja Perpar in Jure Franko.

Andrej Rot