S pogovorom, usmerjenim v primere že obstoječih praks in v potencialne nove modele, bomo preverjali možnost povezovanja kulture, umetnosti, izobraževanja in zdravja ter iskali odgovore na to, kakšne družbene ali psihološke učinke prinašata glasba in zvočna umetnost na področju kulture in umetnosti ter kako omogočiti dostop do umetniških del najmlajšim in deprivilegiranim posameznikom, posameznicam in skupinam. Glasba ima velik pomen za zdravje, razvoj in rehabilitacijo posameznika, vendar je za mnoge na žalost manj dostopna, kot bi si želeli, so ugotovili na okrogli mizi, ki je potekala v okviru simpozija na temo pomena in dostopnosti zvoka in glasbe. Sodelujejo: Uršula Cetinski (Cankarjev dom), Valerija Bužan (Društvo Downov sindrom Slovenije), Franci Krevh (Slovenska filharmonija), Tadej Meserko (Ministrstvo za kulturo), Antonina Šel, dr. med., spec. FMR (Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije), Polona Torkar (Asociacija).

Anamarija Štukelj Cusma