Izbrali smo njegov Koncert za klavir in orkester v a-molu, op. 16, ki ga je napisal leta 1868 pri 24-ih letih. Pozneje ga je večkrat revidiral, končno verzijo je dokončal malo pred smrtjo. Ter mladostno delo, prvo Sonato za violino in klavir v F-duru, op. 8.

Anamarija Štukelj Cusma