S knjižnega trga

Jože Snoj: Stihožitja in distonije

Franjo Frančič: Vzemi me k sebi / Luan Starova: Čas koz / Norman Ohler: Popolna omama

s knjižnega trga
S knjižnega trga
foto: ars

Recenzije so napisali Tonja Jelen, Andrej Lutman, Miša Gams in Martin Lipovšek.