S knjižnega trga

Jerneja Ferlež in Peter Rezman: Maribor paralaksa / Radmila Lazić: Brez anestezije

J. M. Coetzee Peterburški mojster / Ur. Neža Zajc: Poezija in smrt pesnikovo sta življenje

s knjižnega trga
S knjižnega trga
foto: ars

Recenzirali bomo zbirko zgodb Jerneje Ferlež in Petra Rezmana Maribor paralaksa, izbor poezije Radmile Lazić Brez anestezije, Coetzeejev roman Peterburški mojster in zbornik razprav Poezija in smrt pesnikovo sta življenje. Recenzije so napisali Marija Švajncer, Rok Bozovičar, Gabriela Babnik in Tonja Jelen.