Kratka radijska igra

Post scriptum: Ajzenponar

Ocene radijskih iger

rozman_b
Smiljan Rozman, pistalej
foto: Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Ocena radijske igre Ajzenponar avtorja Smiljana Rozmana iz pod peresa Radeta Krstića.