Arsov forum

25-letnica Slovenskega muzikološkega društva

logotip
foto: slomd.si

Ob premeni koledarskega leta, se radi ozremo nazaj s kritičnim pogledom na minuli čas in na opravljeno delo. Med mnogimi obletnicami, ki so se zgodile in ponudile priložnost za razne projekte, je izzvenelo tudi četrt stoletja obstoja Slovenskega muzikološkega društva in ob tem so se v mesecu oktobru odvili Dnevi slovenske muzikologije. Ponudili so priložnost za pretres različnih pogledov na to humanistično vedo, stroko, katere predmet je umetnost – glasba. Muzikologija kot znanost o glasbi je v resnici mlada, a glasbeno teoretska misel, razširjena na mnoge druge humanistične premise in odnose med njimi, pa od začetka spremlja človeški miselni svet.

O pomenu muzikologije kot znanosti in muzikologije kot stroke za kulturno življenje Slovencev ter o sodobnih izzivih te stroke bomo razmišljali v oddaji Arsov forum.