Pavle Merkù

Naši umetniki pred mikrofonom

Slovenski skladatelj, etnomuzikolog, slovenist in etimolog Pavle Merkù se je rodil 12. julija 1927 v Trstu, umrl pa oktobra 2014. Študiral je slavistiko  na Filozofski fakulteti v Ljubljani, doktoriral pa na Univerzi v Rimu leta 1960. Kompozicije se je učil v Trstu. Kot skladatelj je ustvarjal predvsem za komorne in zborovske zasedbe. Sredi šestdesetih letih 20. stoletja se je usmeril v zbiranje pesmi pri Slovencih v Italiji, to pa je preraslo v zbiranje povedk, običajev, vraž in vsakršnega ljudskega blaga, ki ga je 1976 objavil v knjigi Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. Bil je dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad in priznanj, med njimi 2014, malo pred smrtjo, tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Leta 1985 je Pavle Merkù nastopil pred mikrofonom oddaje Naši umetniki pred mikrofonom.