nedelja
18.40

Sedmi dan

Iz različnih vidikov osvetljujemo vero in religijo ter njun vpliv in pomen za človeka.

Nevidna religija, ponov.

Tudi ukvarjanje s športom je lahko izredno globoka, celo mistična religiozna dejavnost.

Telo kot posoda Svetega Duha

Življenje športnika in fitnes inštruktorja se je močno spremenilo, ko je globlje ozavestil svojo krščansko prakso.

Judovski verski prazniki in utrjevanje identitete

Med 31. marcem in 6. aprilom Judje praznujejo pasho - spomin na izhod iz egiptovskega suženjstva.

Vstajenje, ponov.

O smrti, kot prehodu v novo življenje, pričajo že slike jamskega človeka v paleolitiku. Risbe in predmeti ob grobovih govorijo o veri ljudi, da smrt ni zadnje dejanje človekovega življenja.

Družina – socialni rezervoar vrednot

Družina kot temeljni prostor za oblikovanje človeka – zlasti njegovih duhovnih, moralnih in celostnih sociokulturnih okvirov.

Privlačnost redovniškega poklica

Slovenska katoliška cerkev ima danes okoli 500 redovnic in 270 redovnikov, ki so hkrati tudi duhovniki. Okrog štirideset jih živi v različnih skupnostih v Rimu.

Nemška teologija ali Theologia Deutsch

Vsebinski poudarki srednjeveškega spisa "Theologia Germanica" so: kristocentričnost, občutek za skrušenost in zavedanje o lastni grešnosti ter odpoved osredinjenosti nase.

Ad limina apostolorum

Slovenski škofje so v teh dneh na obisku na grobu apostolov v Rimu Ad limina apostolorum. Škofje so namreč dolžni vsakih pet let, kakor je določeno […]

Sodobni izzivi duhovništva /2/

Pred štirinajstimi dnevi je bil gost oddaje karizmatični župnik Jože Vehovar iz Rogaške Slatine. Tokrat objavljamo drugi del pogovora z njim. Nekaj poudarkov: – prihodnost Cerkve je […]

Martin Luther: 95 tez

Martin Luther, avguštinski menih in profesor biblične teologije, je konec oktobra leta 1517 izdal znamenitih »95 tez«, s katerimi je želel prevetriti misel katoliške Cerkve.