petek
16.30

Podobe znanja

V formi polurnega portretnega intervjuja predstavljamo ugledne slovenske intelektualce in znanstvenike vseh generacij s področij humanistike, družboslovja in eksaktnih ved – od čiste filozofije do fizike osnovnih delcev.

Kompleksni družbeni pojavi skozi prizmo fizike

Zoisov nagrajenec, fizik prof. dr. Matjaž Perc, se družbenih pojavov loteva z metodami fizike kompleksih sistemov.

Dunja Fabjan

V jatah galaksij je masa zvezd skoraj zanemarljiva, mnogo več je jatnega plina. Njegov kemični odtis pa razkriva dinamiko oblikovanja galaksij.

Andrej Blejec

Statistiki se danes prepogosto zaupa preveč, razume pa se jo premalo.

Mirjana Ule

Mladi se danes soočajo s povsem drugačnimi izzivi kot so se pred tremi desetletji

Luka Snoj

Fuzijska energija bi dolgoročno lahko rešila energetski problem človeštva

Tina Bregant

Za uspešno učenje sta bolj pomembna zajtrk in gibanje, kot dolge ure za knjigami

Gorazd Žibret

V opuščenih evropskih rudnikih se še vedno skrivajo bogastva. Pot do njih bodo utirali avtonomni roboti.

Tomaž Prosen

V kvantnem svetu veljajo zelo nenavadni zakoni, zelo drugačni od fizikalnih zakonov našega sveta. Matematični jezik išče ustrezne izraze, prve prevode med mikro in makro svetom.

Uroš Ahčan

Prebojna rekonstrukcija nosu potrjuje vrhunsko raven slovenske rekonstrukcijske kirurgije.

Boris Turk

Boljša diagnostika, novi biomarkerji in nanomateriali za zdravljenje raka